Våra tjänster

Projektering

Vi är specialiserade på att genomföra omfattande el- och teletekniska systemprojekteringar med tillhörande entreprenad- och programhandlingar. Vår kompetens sträcker sig över olika områden, inklusive ny-, till-, och ombyggnader inom hög- och lågspänningsanläggningar, teletekniska installationer, park- och gatubelysning, låshandlingar, hissanläggningar och solproduktionsläggningar.

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar utförs för att säkerställa funktionalitet, avtalskrav, överenskommelser, myndighetskrav samt föreskrifter inom el- och teletekniska system, produktionsanläggning sol samt transportsystem.

Fortlöpande kontroll

Vid uppförande av el- och teletekniska system utför vi fortlöpande kontroller för att säkerhetsställa att el- och teletekniska system utförs enligt gällande avtal.

Periodisk kontroll

Periodisk kontroll av el, och teletekniska system utför vi för att säkerställa att elanläggning är av god kondition.

Installations samordning

Öhrns erbjuder kunskaper kring samordning av 3D projektering, systemintegration, styr och övervakning, VVS, elteknik, elinstallation, brand och säkerhet, sprinkler, kvalitet och miljö, belysningsstyrningar, solskyddssystem, lås och beslag samt säkerhetssystem.

El kalkyler

Vi erbjuder kalkyler inom el-, tele-, sol, säkerhets- och styrinstallationer. Tyngdpunkten ligger i anbudskalkyler men vi utför även budget-, produktions och efterkalkyler. Kalkyler utförs i kalkylprogrammet Maxikod.

Se våra tidigare projekt

Låt oss skapa framtidens elsystem tillsammans